PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář Smutná & Vinopal s.r.o.

Poskytujeme právní služby v následujících oblastech:

OBČANSKÉ PRÁVO

  • včetně práva rodinného, pracovního a dědického
  • dále právo nemovitých věcí, řešení exekucí, vymáhání pohledávek

OBCHODNÍ PRÁVO

  • se zaměřením na oblast smluvních vztahů a obchodních společností

SPRÁVNÍ PRÁVO

  • včetně práva azylového, přestupkového a oblasti správního soudnictví

TRESTNÍ PRÁVO

  • obhajoba v trestních věcech
  • zastupování poškozeného

O NÁS

Mgr. Tereza Smutná

advokátka a jednatelka

Mgr. Tereza Smutná je absolventkou na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. Během studií se zúčastnila studijního pobytu na University of Bialystok. Úspěšně složila zkoušku z anglického jazyka FCE (First Certificate in English) a dále odbornou zkoušku z právnické angličtiny ILEC (International Legal English Certificate). V advokacii pracuje od roku 2009 a věnuje se zejména právu občanskému, pracovnímu a trestnímu. Dále působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Mgr. Vilém Vinopal

advokát a jednatel

Mgr. Vilém Vinopal vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity. Působil jako právník v lázeňské skupině zahrnující mimo jiné Léčebné lázně Bohdaneč a.s. a Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Pracoval také ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde se věnoval zejména obchodnímu právu a problematice veřejných zakázek. Jako advokátní koncipient pracoval v advokátních kancelářích v Brně a v Pardubicích. Zabývá se zejména právem obchodním a občanským.

Mgr. Tomáš Roček

advokátní koncipient

Mgr. Tomáš Roček je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia získal zkušenosti na odborné stáži trestního úseku Okresního soudu v Pardubicích a v jedné z notářských kanceláří. Vykonává generální koncipientskou praxi, v rámci které se nejčastěji setkává s občanským právem, především právem závazkovým, a problematikou cizineckého práva.

Alexandra Urbanová

asistentka advokátní kanceláře

Mgr. Karolína Hájková

spolupracující advokátka

Mgr. Karolína Hájková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Během studií prohloubila své znalosti a získala zkušenosti v oblasti práva správního a občanského, když působila ve společnosti poskytující právní poradenství obcím a jejich představitelům. V rámci své koncipientské praxe pracovala dále v advokátní kanceláři, kde se věnovala zejména právu občanskému, obchodnímu a insolvenčnímu.

REFERENCE

Našimi klienty jsou významné obchodní společnosti jako například:

CENÍK

Výše odměny za poskytované právní služby se vždy liší podle konkrétních okolností a předpokládaného rozsahu práce.
S klienty, se kterými spolupracujeme dlouhodobě, fungujeme zpravidla na bázi paušální odměny, která je domluvena po vyhodnocení potřeb klienta, náročnosti a pracnosti očekávané práce,
a která zohledňuje všechny právní služby poskytované klientovi bez ohledu na jejich odbornou a časovou náročnost, mimo hotových výdajů.

Není- li odměna sjednána, má advokát právo na minimální odměnu stanovenou pro daný typ kauzy advokátním tarifem, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

 

Řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

KONTAKT

Advokátní kancelář Smutná & Vinopal s.r.o.
Bratranců Veverkových 396, 530 02 Pardubice

IČ 05647096

tel.: 602 858 558
tel.: 466 657 135
email: kancelar@advokatisv.cz

MAPA