ABOUT Mgr. Tereza Smutná

advokátka a jednatelka

Mgr. Tereza Smutná je absolventkou na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. Během studií se zúčastnila studijního pobytu na University of Bialystok. Úspěšně složila zkoušku z anglického jazyka FCE (First Certificate in English) a dále odbornou zkoušku z právnické angličtiny ILEC (International Legal English Certificate). V advokacii pracuje od roku 2009 a věnuje se zejména právu občanskému, pracovnímu a trestnímu. Dále působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.