Mgr. Tereza Smutná je absolventkou na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. Během studií se zúčastnila studijního pobytu na University of Bialystok. Úspěšně složila zkoušku z anglického jazyka FCE (First Certificate in English) a dále odbornou zkoušku z právnické angličtiny ILEC (International Legal English Certificate). V advokacii pracuje od roku 2009 a věnuje se zejména právu občanskému, pracovnímu a trestnímu. Dále působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Mgr. Tereza Smutná

advokátka a jednatelka

Mgr. Vilém Vinopal vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity. Působil jako právník v lázeňské skupině zahrnující mimo jiné Léčebné lázně Bohdaneč a.s. a Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Pracoval také ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde se věnoval zejména obchodnímu právu a problematice veřejných zakázek. Jako advokátní koncipient pracoval v advokátních kancelářích v Brně a v Pardubicích. Zabývá se zejména právem obchodním a občanským.

Mgr. Vilém Vinopal

advokát a jednatel

Mgr. Tomáš Roček je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia získal zkušenosti na odborné stáži trestního úseku Okresního soudu v Pardubicích a v jedné z notářských kanceláří. Vykonává generální koncipientskou praxi, v rámci které se nejčastěji setkává s občanským právem, především právem závazkovým, a problematikou cizineckého práva.

Mgr. Tomáš Roček

advokátní koncipient

Alexandra Urbanová

asistentka advokátní kanceláře

Mgr. Karolína Hájková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Během studií prohloubila své znalosti a získala zkušenosti v oblasti práva správního a občanského, když působila ve společnosti poskytující právní poradenství obcím a jejich představitelům. V rámci své koncipientské praxe pracovala dále v advokátní kanceláři, kde se věnovala zejména právu občanskému, obchodnímu a insolvenčnímu.

Mgr. Karolína Hájková

spolupracující advokátka